טופס הרשמה ללימודי משחק תלת-שנתי

מועמדים יקרים אנא מלאו בסבלנות את טופס ההרשמה.

בכל שאלה מוזמנים לפנות לרכזת ההרשמה 03-5414319 או school@beit-zvi.com

לידיעתכם - מי שנבחן פעמיים למסלול המלא ולא התקבל אינו יכול להירשם יותר לבחינת כניסה לבית צבי.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
מצב משפחתי*
*
*שירות צבאי / שירות לאומי

*נגינה

*

*
*
*
*
טען קובץ

הצהרה

בשליחת הטופס אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים, מלאים ומעודכנים. ידוע לי כי מסירת פרטים חסרים ולא מעודכנים יכולה לשמש עילה לשלילת זכותי ללימודים ב"בית צבי". אני מתחייב/ת להודיע להנהלת "בית צבי" על כל שינוי שיחול באחד מהפרטים שמסרתי.

 

לידיעתך - עלות דמי הרישום והבחינה - 500 ש"ח. הסכום אינו מוחזר.

לאחר קבלת טופס ההרשמה והתמונה ניצור איתך קשר לתשלום דמי ההרשמה וקביעת מועד לבחינה לביה"ס. 

עבור לתוכן העמוד