החולה המדומה

מאת: מולייר
נוסח עברי: אהוד מנור
דמות: ארגון
הערות: עמ' 7,8,9
שתים ושלוש הרי חמש, וחמש עשר ועוד עשר הרי עשרים. שתים ועוד שלוש הרי חמש. ונוסף לנאמר למעלה, בעשרים וארבעה בחודש חוקן קטן של חלחול הכשרה וריכוך על מנת לרכרך ,לדשן ולרענן  את מעיו של אדוני......
הוא מוצא חן בעיני, הרוקח שלי, מר פלרן. חשבונותיו תמיד מנומסים כל כך.....
" מעיו של אדוני , שלושים סו" . יפה מאוד, מר פלרן אבל לא על הנימוס לבדו אנו חיים גם ההגיון שווה דבר, ואין לפשוט עורם של החולים.
שלושים סו בעד שטיפה!. במחילה מכבודך, אדוני בעניין זה כבר דיברתי איתך.
בחשבונותיך הקודמים חישבת לי עשרים סו שטיפה ועשרים, בלשונם של הרוקחים, פרושו עשרה. הנה הם לפניך : עשרה סו.
" ונוסף על הנאמר למעלה, אותו יום עצמו, חוקן יסודי משלשל, עשוי תרכובת קתוליקון כפולה וחמצית דבש וורדים ושאר נספחות, לפי המרשם, בכדי לחטא, לטאטא ולשטוף את חדרי ביטנו של אדוני שלושים סו".ברשותך עשרים סו.
"ונוסף על הנאמר למעלה, אותו יום  לעת ערב, תערובת שיקוי למיץ הכבד, והוא סם מרגיע ומרדים על מנת לתת שינה לאדוני, שלושים וחמישה סו".
כאן איני בא בטענות, ישנתי כהוגן.
(ממשיך לספור) עשרה, חמישה עשר, ששה עשר, שבע עשר סו וחצי. "ונוסף על הנאמר למעלה ,בעשרים וחמישה , תערובת מעולה , משלשלת ומאמצת. תרכובת של קציעה עם קיק מזרחי ושאר נספחות, כפי הרשום ע"י מר פרגון, על מנת לגרוף ולהדיח את מרתו של אדוני, ארבעה ליברות". אתה מתלוצץ, מר פלרן, לאט לך בחוליך. ארבעת הפרנקים לא מצותו של מר פורגון הם.נא ונא, שלושה פרנקים, ברשותך האדיבה. עשרים ושלושים סו. "ונוסף על הנאמר למעלה, אותו יום עצמו, תערובת משקיטה ועוצרת, כדי לתת לאדוני לשאוף רוח שלשים סו". יפה, עשרה וחמישה עשר סו. "ונוסף על הנאמר למעלה בעשרים ושישה בחודש, חוקן משיב הרוח,כדי לסלק רוחות בטנו של אדוני שלשים סו".
עשרה סו, מר פלרן. "ונוסף על הנאמר למעלה, אותו חוקן שלעיל, מנה שניה בערב, כפי הרשום שלשים סו".עשרה סו, מר פלרן. "ונוסף על הנאמר למעלה, בעשרים ושבעה, תרכובת סמים משובחת, לזרז יציאות ולסלק לחות רעות של אדוני, שלש ליברות". יפה, עשרים ושלושים סו. אני שמח שעוד יש בך קצת שכל. "ונוסף על הנאמר למעלה, בעשרים ושמונה, מנת נסיוב החלב, מזוקק וממותק, על מנת לשכך ולזכך ולצנן ולרענן את דמו של אדוני, עשרים סו". יפה, עשרה. " ונוסף על הנאמר למעלה, שיקוי של חיסון חיזוק הלב, ותרכובתו שנים עשר גרם אבן מרה ועסיס לימונים ורימונים ושאר נספחות, כפי הרשום, חמש ליברות". לא ברעש, מר פלרן, בבקשה ממך. אם אתה ממשיך בדרך זו, מי פתי ויחלה? דיך בארבעה פרנקים. עשרים וארבעה סו, שתים ועוד שלוש הרי חמש, וחמש עשר ועוד עשר הרי עשרים ששים ושלוש ליברות ארבעה סו וחצי.
יוצא לנו שהחודש קבלתי אחת, שתים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבעה, שמונה תרופות ואחת, שתים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה שטיפות ובחודש שלפניו יש לנו שתים עשרה תרופות ועשרים שטיפות. מה פלא אם בחודש הזה אני מרגיש רע יותר.
אומר זאת למר פורגון, שיביא סדר בדברים. חסל, הוציאו מפה את כל אלה. אין איש. כל הדיבורים שדברתי לשווא: תמיד משאירים אותי לבדי. ממש אין כוח בעולם שיחזיק אותם כאן. (מצלצל בפעמון) אינם שומעים, הפעמון הזה קולו אינו קול. דינדן, דינדן, ברכה לבטלה. דינדן, דינדן, דינדן, דינדן, כולם התחרשו טואנט! דינדן, דינדן, דינדן. כאילו אינני בעולם כלל. כלבה שכמותה! דינדן, דינדן, דינדן. אני יוצא מדעתי ( קורא בכל) דינדן, דינדן, דינדן-מגפה, לכל השדים והרוחות! להשאיר אדם חולה כל כך לבדו באין איש! דינדן, דינדן, דינדן. חלאות! דינדן, דינדן, דינדן. אל אלוהים הם החליטו להניחני שאמות. דינדן, דינדן, דינדן, דינדן.
עבור לתוכן העמוד